VENTULÀ

2022
SERVEIS
 • Estratègia de marca
 • Redisseny de marca
 • Disseny de packaging
 • Disseny de newsletter
 • Campanyes d’email marketing
 • Estratègia de comunicació
 • Dissenys de material físic (catàlegs, rollups, flyers, etc)
 • Disseny d’elements corporatius
 • Disseny de catàlegs
 • Disseny d’stands de fires
 • Gestió de xarxes socials
 • Disseny web
 • Desenvolupament web
 • Contingut fotogràfic
 • Contingut audiovisual
 • Contingut amb dron
DESCRIPCIÓ

S’ha realitzat una exhaustiva estratègia de marca, seguida d’un redisseny de la imatge corporativa que reflecteix els seus valors i objectius actuals.

Hem desenvolupat un disseny de packaging innovador i atractiu, així com una newsletter atractiva per mantenir els clients informats. Les campanyes d’email marketing han estat efectives per arribar a una audiència més àmplia i fidelitzar els clients existents.

L’estratègia de comunicació ha estat integral, abraçant des de dissenys de material físic com catàlegs, rollups i flyers, fins al disseny d’elements corporatius cohesius. Hem creat catàlegs detallats i atractius, i dissenyat stands de fires que destaquen en qualsevol esdeveniment. La gestió de xarxes socials ha estat vital per mantenir una presència activa i atraient.

El disseny i desenvolupament web ha proporcionat una plataforma digital excepcional, mentre que hem generat contingut fotogràfic i audiovisual de gran qualitat per enfortir la narrativa visual de la marca. A més, hem capturat contingut únic amb dron per oferir perspectives úniques i espectaculars de l’empresa.

Amb aquest conjunt de serveis, hem posicionat Ventulà com una marca sòlida i impactant al mercat.

SECTOR

Càrnic

CONTINGUT AUDIOVISUAL

ALTRES PROJECTES