HOSPITAL DE BERGA

2023
SERVEIS
  • Redisseny de marca
  • Naming
  • Dissenys de material físic
  • Disseny de contingut digital
DESCRIPCIÓ

Hem realitzat una transformació, començant amb un redisseny de la seva marca que reflecteix els seus valors i la seva missió en l’atenció sanitària.

A més, hem creat dissenys de material físic de gran impacte per millorar la seva presència en punts de contacte directe amb els pacients i el personal mèdic.

El disseny de contingut digital ha estat una altra prioritat, assegurant-nos que la seva presència en línia sigui informativa, accessible i atractiva per als pacients i la comunitat en general.

Amb aquests serveis, hem contribuït a reforçar la identitat de l’Hospital de Berga i a millorar la seva comunicació amb tots els seus stakeholders.

SECTOR

Sanitat pública

ALTRES PROJECTES