VOLKSWAGEN

2021
SERVEIS
  • Disseny 3D
  • Meta Spark Studio
  • Meta Spark Hub
  • Creació d’un filtre de realitat augmentada
DESCRIPCIÓ

S’ha dut a terme la creació d’un filtre en realitat augmentada que permet a l’usuari visualitzar el món real amb tocs digitals.

A partir del disseny 3D del model ID4 de Volkswagen, que va ser modelat per reduir la seva dimensió perquè pogués funcionar dins la plataforma d’Instagram, vam utilitzar el programa Meta Spark Studio per crear i aplicar totes les textures que farien d’un simple disseny, una realitat augmentada.

A través de la plataforma Meta Spark Hub, es va pujar el disseny creat perquè pogués funcionar com a filtre de realitat augmentada dins el perfil de @vw_es.

SECTOR

Automobilístic

CONTINGUT AUDIOVISUAL

ALTRES PROJECTES