CTOC

2021
SERVEIS
  • Estratègia de marca
  • Estratègia de comunicació
  • Disseny imatge corporativa
  • Disseny web
  • Desenvolupament web
  • Disseny 3D
  • Posicionament SEO
  • Social i Google Ads
  • Gestió de xarxes socials
DESCRIPCIÓ

S’ha transformat una marca desactualitzada en una marca referent en el sector de les agències customer service, a partir de la definició de l’estratègia de marca, s’ha renovat tota la imatge corporativa.

A més, s’ha dut a terme el disseny i desenvolupament d’una nova web, coherent amb la marca i on es defineixen els canals de comunicació digital per passar a crear una estratègia de contingut adequada al sector, buscant noves oportunitats de venda i captació de leads.

SECTOR

Customer Service

CONTINGUT AUDIOVISUAL

ALTRES PROJECTES