AJUNTAMENT D’OLOT

2020
SERVEIS
  • Estratègia de comunicació
  • Redisseny de la marca
  • Claims de campanya
  • Creació de contingut audiovisual 2D
  • Disseny de suports físics
  • Campanyes de Meta Ads
DESCRIPCIÓ

Hem col·laborat estretament amb l’Ajuntament d’Olot per revitalitzar la seva presència i comunicació pel que fa a la Guia 5pm. Hem desenvolupat una estratègia de comunicació integral d’aquest servei, que reflecteix la seva missió i valors, reforçada amb un redisseny de la marca que representa la seva identitat en constant evolució.

Els claims de campanya creats han estat la veu que ressona amb l’audiència, transmetent missatges impactants i rellevants. La creació de contingut audiovisual 2D ha estat clau per comunicar les seves iniciatives i èxits de manera atractiva i accessible.

Per assegurar que el seu missatge arribi a tots els públics, hem dissenyat suports físics atractius que comuniquen la seva missió en tota la comunitat i amb l’ús de Social Ads, hem amplificat la seva visibilitat i impacte.

Amb aquests serveis, l’Ajuntament d’Olot ha avançat cap a una comunicació més efectiva i significativa de la Guia 5pm amb els seus ciutadans.

SECTOR

Ajuntament

CONTINGUT AUDIOVISUAL

ALTRES PROJECTES