BELDON BEAUTY

2023
SERVEIS
  • Campanyes Google Ads
  • Campanyes Meta Ads
  • Google Analytics
DESCRIPCIÓ

Hem impulsat la presència en línia de Beldon Beauty, un centre d’estètica de luxe, amb una sèrie de serveis especialitzats.

Amb les campanyes de Google Ads, hem realitzat un estudi meticulós de les paraules clau i l’estratègia per assegurar que Beldon Beauty sigui trobat per aquells que busquen serveis d’estètica de luxe; i les campanyes Meta Ads han estat una altra via d’impacte, amb un estudi detallat de la segmentació de l’audiència segons els objectius marcats per enfocar els anuncis de la millor manera.

Mitjançant Google Analytics, hem creat reports i informes periòdics que mostren clarament l’èxit de les campanyes i com Beldon Beauty destaca en el món de l’estètica de luxe.

Així doncs, amb aquests serveis, hem elevat la presència en línia de Beldon Beauty a un nou nivell de visibilitat.

SECTOR

Centre d'estètica de luxe

RESULTATS
Impressions
Augment de vendes
Clicks
Duració mitja de la sessió

ALTRES PROJECTES