Planificació estratègica per a les teves campanyes i accions de màrqueting

marketing

Ens cansem de sentir parlar de planificació estratègica per a les campanyes i accions de màrqueting. Aquesta combinació de paraules no és altra cosa que convèncer que l’èxit d’aquestes campanyes i accions han de seguir una lògica i una fixació d’estratègies, i a partir d’aquí marcar els passos a seguir com qualsevol acció que vulguem dur a terme.

Moltes vegades pensem que amb penjar en xarxes amb algun tipus de publicitat guanyarem nous clients i augmentar les vendes perquè ja amb això estem fent màrqueting. No obstant això, estem molt equivocats i és que per fer una bona campanya i cal conèixer molt bé que significa la paraula màrqueting i la relació que té amb l’estratègia en les campanyes.

Què és la planificació estratègica en màrqueting?

Màrqueting és una paraula anglesa que si la traduïm a l’espanyol significa mercadeig o màrqueting, es tracta d’una disciplina que estudia el comportament dels mercats i les necessitats de cada consumidor per atraure el client.

Partint d’això, l’estratègia és cadascuna de les decisions que anem a prendre pel que fa a l’aplicació dels diferents elements de promoció, producció, preu i accions en els punts o llocs de venda.

Un cop definit a grans trets de què va això de l’estratègia en màrqueting, anem a analitzar de quina es tracta una estratègia per al que són campanyes concretes.

Campanyes i accions de màrqueting

En elaborar una determinada campanya, en realitat és que el que fem és perseguir un objectiu que s’obté de la resposta concreta en un determinat públic davant nostre producte, saber transmetre el que volem no és fàcil.

Per tant, l’estratègia a seguir es pot dir que és la planificació de la campanya, per al que cal tenir en compte una sèrie d’aspectes bàsics:

 • Situació real a la qual ens enfrontem.
 • A qui o als qui afecta la campanya ja sigui de forma positiva o negativa.
 • Quins canvis ens cal implantar per millorar la venda.
 • De quines eines disposem per dur a terme la campanya que anem abordar.

Una correcta estratègia de campanya ha de respondre a una sèrie de preguntes

 1. Problema al qual ens enfrontem?
 2. Canvis que es generaran?
 3. A qui afecta de forma negativa i de forma positiva?
 4. A quin públic volem arribar?

Sempre cal tenir en compte tres aspectes bàsics:

 • Plantejament de la campanya des de 0
 • Recursos de què disposem
 • Realitat externa que ens envolta i ens pot afectar.

Per acabar aquest post anem a diferenciar dos tipus de conceptes que, encara que a simple vista semblen el mateix, realment no ho són, parlem de campanya de màrqueting i campanya de publicitat.

La publicitat sigui a través del mitjà que sigui va buscant atreure l’atenció sobre un determinat producte mitjançant anuncis i missatges.

I el màrqueting es tracta de barrejar diverses activitats comercials per reunir venedors i compradors, promocionar i distribuir aquest producte per tal d’augmentar les vendes.

Finalment i no per això menys important cal analitzar els resultats de la campanya per saber com ha evolucionat i què hem aconseguit i d’això dependran les accions de màrqueting que anem a fer en un futur, ja que de l’encert s’aprèn, però l’ error encara més.

Després de tot el parlat anteriorment us animo a fer una bona planificació / estratègia de les campanyes per obtenir bons resultats, aconseguir nous clients i fidelitzar els que ja tenim.