Ets Steve Jobs o Mark Zuckerberg? El teu perfil creatiu i a qui t’asembles

La creativitat consisteix principalment en convertir idees noves i imaginatives en una realitat. La creativitat implica dos processos: pensar, després produir. Si tens idees però no actues sobre elles, ets imaginatiu però no creatiu.

És això possible aplicar-lo en els negocis? Sí, però has d’estar disposat a assumir riscos i progressar a través de la incomoditat per arribar a la meta. Aquí entra en joc un altre concepte, la innovació, que és la implementació d’un producte, servei o procés nou o significativament millorat que crea valor per a les empreses, el govern o la societat.

Tipus de perfils creatius

ha qui prefereix entendre les coses experimentant, mentre que altres prefereixen usar el pensament i l’anàlisi abstracte per entendre. A més, alguns prefereixen usar la comprensió per generar opcions, mentre que altres prefereixen usar la comprensió per avaluar opcions. Tots aquests estils requereixen de creativitat, simplement són diferents tipus de creativitat, cadascun contribueix de manera única al procés creatiu general i als resultats innovadors.

Basant-nos amb aquestes idees podem establir aquests 4 tipus de perfils creatius:

Perfil creatiu Generador

Es caracteritza per imaginar noves oportunitats i possibles solucions a problemes existents. El seu objectiu és buscar noves oportunitats.

Perfil creatiu conceptualizador

Es caracteritza per definir i conceptualitzar noves idees. El seu objectiu és conceptualitzar idees.

Perfil creatiu Optimitzador

Es caracteritza per convertir les idees en propostes d’accions pràctiques. El seu objectiu és la planificació.

Perfil creatiu implementador

Es caracteritza per dur a terme les coses. Defensor de l’assaig-prova, dóna prioritat a l’experimentació pràctica. El seu objectiu és la implementació.

Perfils creatius de famosos

Dos referents de la creativitat, Steve Jobs i Mark Zuckerberg, van tenir tots dos la capacitat de preveure una necessitat dels usuaris fins abans que els propis usuaris. El primer donant prioritat a l’experiència de l’usuari a la pròpia tecnologia, i el segon a les relacions socials de les persones.

Tots dos, amb aquesta visió de futur van aconseguir l’èxit. Encara que, amb molts punts en coincidència, cadascun tenia el seu propi perfil creatiu: a Jobs se li defineix més com una persona tímida i bonàs que fins regalava les seves idees. Zuckerberg, en canvi, va destacar més per la part tècnica, amb la seva gran coneixement en programació i un sentiment més accentuat de propietat.

Cap perfil o estil es considera més “creatiu” que un altre. Tots els estils requereixen creativitat, diferents tipus de creativitat, que contribueixen de manera única al procés creatiu general i als resultats innovadors. Si reprenem l’exemple de Steve Jobs i Mark Zuckeberg, veiem que tots dos, encara amb perfils diferents, van obtenir l’èxit i són considerats referents en creativitat.

No podem innovar, com a individus o organitzacions, si no ens permetem pensar de manera diferent, qüestionem idees preconcebudes o assumim riscos calculats. La creativitat i la innovació ens ajuden a anticipar el que els nostres clients desitgen i, per tant, desenvolupar i crear nous productes i serveis per davant dels nostres competidors, creant en última instància i mantenint un avantatge competitiu.

Si no et consideres una persona creativa, no et preocupis, hi ha maneres d’entrenar i treure-la a la llum, tal com ja parlàvem en aquest article.