Return to site

Què és el Funnel de vendes?

· Funnel de Vendes,Marketing Online,AYONOW

Avui parlarem sobre el Funnel de vendes, una tècnica de màrqueting que està guanyant molta popularitat actualment. Aquest mètode, anomenat també “embut de vendes”, és un plantejament metafòric de les diferents fases que un negoci ha de seguir per tal de captar i fidelitzar clients.

Funnel de vendes: definició

Tal com ja hem dit, el Funnel de vendes és el procés mitjançant el qual un negoci capta clients. Aquest procés és representat mitjançant un embut que, alhora, representa les diferents fases de selecció i filtres que cal realitzar per tal de definir quines estratègies de captació de clients són més eficaces per a cada empresa. Dit d’altra manera, aquesta estratègia té com a objectiu identificar i atraure a contactes per tal de captar i fidelitzar clients potencials. El Funnel de vendes o embut de vendes es divideix en cinc fases, de les quals parlem a continuació.

En quines fases es classifica el Funnel de vendes?

El Funnel de vendes, tal i com ja hem dit, és un procés que es divideix en diverses fases. A continuació les definim i expliquem en què consisteixen.

Primera fase: Contacte

En aquesta fase inicial del Funnel de vendes es dóna el primer contacte: l’empresa troba clients potencials, o bé els clients potencials troben l’empresa. Això s’aconsegueix mitjançant diverses tècniques de màrqueting, que poden incloure l’ús de xarxes socials o la publicació de continguts a internet, entre molts altres mètodes. Aquesta primera fase, en què el nostre “embut” metafòric comença a omplir-se de possibles futurs clients, no ha d’estar orientada a les vendes, sinó a captar l’interès del públic.

Segona fase: Prospecte

La segona fase del Funnel de vendes consistirà en saber identificar i seleccionar els diferents contactes. En altres paraules, haurem d’analitzar la informació que hem obtingut sobre els diferents possibles futurs clients, per tal d’estimar quins podrien ser els més potencials, o en quins hauríem d’invertir més temps.

Tercera fase: Oportunitat

En aquesta fase, el nostre objectiu serà cridar l’atenció d’aquell client que hem identificat com a potencial. Això pot implicar que sigui el client qui es posi en contacte amb l’empresa, o viceversa. També pot ser l’empresa qui contacti amb el futur possible client per tal de presentar-li el seu producte o servei.

Quarta fase: Qualificació

A mesura que el procés de Funnel de vendes avança, el nostre “embut” es va fent més estret. Això vol dir que anem reduint el número de possibles futurs clients. Però aquests, cada vegada, mostren més interès en el producte o servei que se’ls ha ofert.

En aquesta fase, comença el procés comercial. Això vol dir que haurem d’estimar quin és el millor producte o servei a oferir al contacte interessat, en funció de les seves preferències i necessitats.

Cinquena fase: Tancament

Es tracta de la fase en què es tanca el procés. El contacte realitza la compra o contracta el servei ofert. Per tant, és la fase del procés en què el contacte inicial es converteix en client.

A AYONOW t’assessorem i t’ajudem a trobar les millors estratègies de màrqueting per al teu negoci. D'aquesta manera podràs identificar, captar i fidelitzar clients de la forma més fàcil.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly