Return to site

Inbound Marketing vs Outbound Marketing: avantatges i desavantatges

L’ Outbound Marketing i Inbound Marketing utilitzen tècniques diferents per atraure i captar clients. Ambdós mètodes tenen els seus avantatges i desavantatges, i aquests han de ser considerats amb compte en el moment de dissenyar l’estratègia de Marketing d’una empresa.

Inbound Marketing i Outbound Marketing: què són?

Outbound Marketing és un concepte que fa referència a aquelles tècniques publicitàries més aviat tradicionals. Un anunci de televisió, un anunci a la xarxa, una trucada, un catàleg que ens envien per correu... En definitiva, l’ Outbound Marketing interromp l’acció que està duent a terme el client per presentar un producte o servei. En altres paraules, sempre és l’empresa qui es comunica o es posa en contacte amb el possible futur client.

D'altra banda, Inbound Marketing fa referència a aquelles tècniques que s’utilitzen per tal d’assegurar que és el client qui troba o es posa en contacte amb l’empresa. Dit d’altra manera, aquesta tècnica de marketing consisteix en invertir el temps en conèixer el client, per tal de saber com cridar la seva atenció. Es tracta d’un mètode força innovador, que està guanyant popularitat.

Inbound Vs Outbound

Inbound Marketing: avantatges i desavantatges

Com amb qualsevol altra tècnica de marketing, aquest mètode presenta una sèrie d'avantatges i desavantatges a tenir en compte. Parlem, per començar, dels primers:

 • Mitjançant Inbound Marketing, es coneix el client molt millor. Per aquest motiu, és molt més fàcil fidelitzar clients i augmentar la confiança entre aquests i l’empresa.
 • Permet a les empreses diferenciar-se de la seva competència.
 • Suposa un major compromís per part del client.
 • Aconsegueix més seguidors i més activitat en les pàgines socials que altres empreses que segueixen altres tècniques de marketing més tradicionals.
 • Augmenta la comunicació empresa-client. Això permet realitzar millores en funció de les opinions o crítiques constructives.

D'altra banda, cal parlar d’aquests desavantatges:

 • El procés d' Inbound Marketing requereix molt més temps que l’ Outbound Marketing.
 • No arriba a un públic tan ampli com és el cas d’altres mètodes publicitaris.
 • Requereix molta més dedicació, i de manera constant.
 • Internet i les xarxes socials presenten molta competència. Per aquest motiu, pot ser difícil destacar.

Outbound Marketing: avantatges i desavantatges

D'altra banda, les tècniques d' Outbound Marketing presenten aquests avantatges:

 • Ens permet centrar la publicitat en el producte.
 • Ens podem dirigir a un públic molt més ampli.
 • Permet presentar un producte o servei fent ús de tots els medis de comunicació, no només internet o les xarxes socials.
 • Pot presentar resultats tant a curt com a llarg termini.
 • Pot ser una tècnica molt eficaç per donar a conèixer una marca.

Pel que fa als desavantatges, l’ Outbound Marketing presenta aquests:

 • Pot resultar més car que l’ Inbound Marketing.
 • La comunicació es produeix en un únic sentit, ja que és la marca o empresa qui es comunica amb el possible futur client.
 • Al contingut, al ser més genèric, li pot mancar certa qualitat.

Si no saps quina opció pot ser més recomanable en el teu cas, compta amb nosaltres. A AYONOW t’ajudem a trobar la tècnica de marketing més eficaç per a la teva empresa i els teus clients. Et convidem a llegir aquests 6 beneficis d’aplicar el Marketing a la meva empresa.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly